Máme dvacetoletou praxi s odstraňováním "duality" mezi stranami ve správních řízeních.

Kontaktujte nás, pokud máte pocit, že jsou Vám upírány Vaše zákonná práva ve správních řízeních.

Kontaktujte nás, pokud jste došli k názoru, že si druhá strana ve správním řízení vykládá platné právní předpisy v rozporu s jejich zněním a podstatou.

Kontaktujte nás, pokud máte pocit, že druhá strana ve správním řízení nejedná v souladu se Správním řádem.

Kontaktujte nás, pokud máte pocit, že druhá strana nejedná v souladu s Ústavním pořádkem České republiky.

Domluva nebo informace na telefonu 777 318 913