Pokud nejsou součástí Vaší studie nebo projektové dokumentace nezbytné simulační energetické výpočty a posouzení (ty by správně měly být již součástí studie), ověřovací výpočty a posouzení tepelné stability, ověřovací výpočty a posouzení poklesu teplot a vzestupu teplot, atd..., rádi Vám provedeme kontrolu, jak z hlediska komplexní stavební fyziky, tak z hlediska materiálové koncepce objektu.

Domluva nebo informace na telefonu 777 318 913 (Mara Mara - Ing. Marek Raida).