Zabýváme se jak předprojektovou přípravou, tak studiemi a projektovými dokumentaceni „pravých“ energeticky pasivních (E,A < 12 kWh(m2.a)) a energeticky nulových domů ohledně měrné potřeby tepla na vytápění (E,A< 5 kWh(m2.a)

Díky praktickým zkušenostem se vzájemnou materiálovou interakcí a neustáleho simulačního vypočtového ověřování projekčního návrhu už od stadia Návrhu stavby/studie STS, přes stádium projektové dokumentace přikládané k žádosti o stavební povolení DSP až po stádium prováděcí projektové dokumentace DPS jsme schopni na základě standardních okrajových podmínek dosahovat energetické pasivity i bez rekuperace tepla z odpadního vzduchu a v mnoha případech jsme schopni deklarovat energetickou pasivitu i pro prosté přirozené větrání. Rekuperační větrání tedy není nezbytnou technologií pro plně materiálově „termodynamizované“ stavby ohledně měrné potřeby tepla na vytápění, ale jen nezbytností pro zdravotně nezávadný interiér.

Jsme zakládajícími členy Centra pasivního domu (2006).

Od roku 2004 byla prováděna poradenská činnost formou diskuzních příspěvků na portálu tzb-info.cz, kde přispívám pod nickem Mara Mara. V současné době je poradenská činnost poskytována formou osobních konzultací nebo seminářů.

„Pasivní dům je takový dům, v němž může být dosaženo vysoké tepelné pohody prostředí v zimě a v létě bez samostatného aktivního vytápěcího nebo klimatizačního systému, dům se „vytápí“ a „chladí“ zcela pasivně. (Adamson 1987, Feist 1988).

Klademe primární důraz na co nejvyšší eliminaci lineárních a bodových tepelných vazeb, které v souhrnu mohou navyšovat součtové globální tepelné toky zbytečně jednou tolik. Veškeré tepelné vazby vždy ověřujeme na MKP/FEM modelu a ověřujeme teplotní pole a částečné tlaky vodní páry. Uvěřujeme tedy nejen teplotní pole, ale také vlhkostní pole v celém průřezu detailu.

Klademe důraz na zajišťování tepelné stability interiérů objektů materiálovou pasivní cestou (materiálová „termodynamizace“ objektů), aby uživatelé nebyli nuceni používat zbytečné technologie (nutná údržba, morální zastarávání a hlavně zbytečná spotřeba energie na provoz).

Informace na telefonu 777 318 913 (Mara Mara - Ing. Marek Raida).